Tietosuojaseloste

Mankeli ajanvarauksen asiakasrekisteri

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Hieronta- ja Terveyspiste Mankeli Oy:n (myöhemmin Mankeli) tietosuojakäytännöt koskien ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua palvelua osoitteessa www.hierontamankeli.fi tai ajanvaraaja-asiakkaille suunnattua Timma-applikaatiota (ladattavissa App Storesta ja Google Playsta). Edellä mainitusta Timma-ajanvaraussivustosta ja Timma-applikaatioista käytetään yhdessä nimitystä ”Palvelu”. Palvelun kautta asiakas pystyy tekemään Palvelussa viimehetken ajanvarauksia Timman yhteistyökumppaneiden liikkeisiin, vertailemaan palvelutarjontaa sekä tekemään muita Palvelussa kuvattuja toimenpiteitä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan muun muassa:

 • miten Mankeli käsittelee yksityishenkilöiden henkilötietoja;
 • minkälaisia henkilötietoja Mankeli voi kerätä yksityishenkilöiden;
 • mihin tarkoituksiin Mankeli voi käyttää yksityishenkilöiden henkilötietoja.
 • yksityishenkilöiden oikeuksista koskien keräämiämme henkilötietoja.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Hieronta- ja Terveyspiste Mankeli Oy
Y-tunnus 2998831-5

Ristinarkunaukio 2 lt 2
33560 TAMPERE

Rekisterin käsittelijä (tiedot tallennetaan)

Timma Oy (Timma ajanvarausjärjestelmä)
Urho Kekkosen Katu 4-6 F, 00100 Helsinki

2. Rekisterin yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Janne Jaakola
info@hierontamankeli.fi
Ristinarkunaukio 2 lt 2
33560 TAMPERE

3. Rekisterin nimi

Ajanvaraajien asiakasrekisteri (”Ajanvarausrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tausta

Rekisteriin kerätään Palvelun kautta Mankelille annettuja yksityishenkilöiden henkilötietoja, jotta Palvelu voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Yksityishenkilöt ovat Palvelun käytön osalta Mankelin asiakkaita tai käyttäjiä (”Asiakas”), mutta Palvelun kautta varattavan ajanvarauksen osalta Mankelin yhteistyökumppanin asiakkaita.

Asiakkaan henkilötietoja käytetään etenkin asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointiin.

Lisäksi Asiakkaan antamat henkilötiedot välittyvät Palvelun kautta Mankelin, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen. Timman yhteistyökumppaneina voi olla etenkin yrittäjäpohjalta .

5. Suoramarkkinointilupa

Mikäli Asiakas on antanut Mankelille suoramarkkinointiluvan, Mankelilla on oikeus suoramarkkinointia varten ottaa yhteyttä Asiakkaaseen sähköpostilla, puhelimella, postitse tai muulla sähköisellä viestintävälineellä. Asiakkaalla on oikeus kieltää antamansa suoramarkkinointilupa kaikissa tilanteissa tekemällä ilmoituksen asiasta Mankelille.

6. Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen. Mikäli Asiakas on kirjautunut Palveluun antamalla sähköpostiosoitteen ja salasanan Mankelille, niin tällöin ajanvarauksen yhteydessä Asiakkaalta pyydetään ja kerätään seuraavat ajanvaraustiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Salasana
 • Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan maksukortin Stripe-palveluun
 • IP-osoite
 • Sijaintitiedot (ellei asiakas ole kieltänyt sijaintitietojen antamista)

Jos Asiakas on kirjautunut Palveluun Facebook- tai Google-tunnuksilla, niin tällöin Asiakkaalta kerätään edellä mainittujen tietojen lisäksi:

 • Tunniste, joka yhdistää Asiakkaan hänen Facebook- tai Google-tiliin.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun Asiakas tekee viimehetken ajanvarauksen tai muuten käyttää Palvelua (esim. käyttäjätilin luonnin tai päivittämisen yhteydessä).

Edellä sanotun lisäksi Timma voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla käyttäjädataa, kuten IP-osoitteen ja selaimen version. Me Timmassa emme käytä analytiikkatietoja käyttäjän yksilöimiseen, mutta tiedostamme, että osana muuta dataa se voi olla mahdollista liittää yksittäiseen henkilöön. Käsittelemme sitä samoin periaattein kuin henkilötietoja. Timma varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, joiden käytön voi kieltää tyypillisesti selaimen asetuksista.

8. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että ajanvarauksen yhteydessä hänen henkilötietonsa välitetään Mankelin yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt Palvelun kautta varauksen. Tässä yhteydessä luovutetaan seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Ajanvarauksen tiedot

Asiakasta pyydetään ottamaan huomioon, että edellä luovutetut tiedot voidaan Mankelin yhteistyökumppanin toimesta yhdistää myös muihin Asiakkaan henkilötietoihin, mikäli Asiakas on luovuttanut itsestään myös muita henkilötietoja Timman yhteistyökumppanille. Tältä osin Asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä ja esittämään tietosuojaa koskevat pyyntönsä suoraan Timman yhteistyökumppanille, jolle Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.

Timma ei luovuta Asiakkaan henkilötietoja muille kolmansille kuin edellä mainituille Mankelin yhteistyökumppaneille, joille Asiakas on tehnyt ajanvarauksen.

Edellä sanotun lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen siirtäminen

Mankeli käyttää Palvelunsa tuottamiseen alihankkijoita, jotka ovat tietosuojalainsäädännön näkökulmasta ns. henkilötietojen käsittelijöitä. Timma voi julkaista verkkosivuillaan lisää tietoa tietosuojakäytännöistään ja Asiakas voi myös olla Timmaan yhteydessä tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Mankelin-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

10. Rekisterin suojaus

Mankeli on järjestänyt Rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Ainoastaan Mankelin työntekijöillä sekä Mankelin puolesta toimivilla toimeksisaajilla ja heidän työntekijöillään on pääsy Rekisterin sisältämiin tietoihin salassapitomääräysten sitomina.

11. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei Rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Mankelin on samalla ilmoitettava Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin Rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Asiakas, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö Mankleille omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

12. Tiedon korjaaminen

Mikäli Asiakas havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että Rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on Asiakkaalla oikeus pyytää Mankelia korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

13. Tietojen poistaminen

Voit lopettaa Ajanvaraus-palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Timma-palvelussa ”Unohda minut” -toiminnallisuudella tai muulla vastaavalla käyttäjätietojen poisto-ominaisuudella. ”Unohda minut” toiminnallisuuden löydät ”Oma tili” sivun ”Tietosuoja”-osiosta. Huomautamme, että poistamalla käyttäjätietosi Timma-palvelusta, tietosi eivät kuitenkaan poistu niiden Myyjien tietokannoista, joiden palveluita olet varannut Timma-palvelun kautta. Pyydämme tältä osin olemaan suoraan yhteydessä Myyjiin tietojesi poistamiseksi.

14. Muut oikeudet

Mankeli pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.

Mankeli sitoutuu oma-aloitteisesti tai Rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

15. Evästekäytäntö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi. Käytämme evästeitä parantamaan käyttökokemustasi, markkinointitoimiamme ja analysoimaan sivuston liikennettä. Alla on luettelo kaikista käyttämistämme evästeistä.

Voit poistaa evästeet selaimen asetuksista seuraamalla ohjeita: