Fysioterapia & Fysioterapeutti Tampere

Fysioterapialla ennaltaehkäistään, korjataan, poistetaan ja tasataan kipuja, sekä edistetään ihmisen liikkumis-, toiminta- ja työkykyä. Tähän käytetään fysioterapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, sekä hierontaa.

Fysioterapia aloitetaan ihmisen toimintarajoitteiden arvioimisella, jossa selvitetään ongelmia syitä ja seurauksia. Tämän jälkeen hänelle laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma fysioterapeutin toimesta. Lisäksi fysioterapeutti ohjaa ja neuvoo kotihoitoa, sekä mahdollisten apuvälineiden käyttöä. Myös ihmisen omalla aktiivisuudella on iso rooli ja vaikutus fysioterapiassa.

Fysioterapeutti Tampereella ottaa vastaan myös läheteasiakkaita.

Faskiamobilisointi

Menetelmällä on tarkoituksena avata pinnallisen ja syvän faskian välistä pintaa, jotta liikeradat normalisoituisi. Kevyellä mobilisoinnilla faskiakalvot saadaan liukumaan toisiansa vasten ja se helpottaa liikkeen suorittamista. Faskiamobilisointi soveltuu hyvin toimistotyöntekijöille ja muille istumatyöläisille, jossa ollaan paljon paikallaan.

Leikkauksen jälkeinen toipuminen

Toipuminen ja kuntoutuminen voi viedä aikaa. Tärkeä osa leikkaushoitoa on leikkauksen jälkeinen kuntoutus. Ajoissa aloitettu ja oikein mitoitettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Leikkauksen jälkeisessä kuntoutuksessa huomioidaan aina asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet, ja kuntoutus on aina yksilöllistä. Kuntoutuksen eteneminen arvioidaan jokaisella fysioterapiakerralla ja edetään tilanteen mukaan. Leikkauksen jälkeinen fysioterapia pohjautuu aina kuitenkin tieteelliseen näyttöön. Fysioterapian tavoitteena on mm. asiakkaan lihasvoiman, nivelliikkuvuuden ja tasapainon palauttaminen sellaiselle tasolle, että asiakas kykenee selviytymään päivittäistä toiminnoista ja niihin liittyvistä työtehtävistä kivutta.

Terapeuttinen harjoittelu

Yksilöllisesti tarkkaan asiakkaan tarpeisiin suunniteltua ja annosteltua liikeharjoittelua joka pohjautuu lähettävältä lääkäriltä tulleen lähetteen informaatioon ja fysioterapeuttiseen toiminnalliseen tutkimukseen. Harjoittelun tavoitteena on poistaa tai lievittää toiminnallisia rajoituksia sekä ehkäistä tai minimoida toimintavajautta ja siitä aiheutuvaa haittaa. Harjoittelussa käytetään apuna yleensä laitteita ja välineitä. Fysioterapeutti ohjaa liikkeet ja varmistaa liikkeiden oikean suoritustekniikan. Harjoittelun avulla lisätään mm. kehonhallintaa, koordinaatiota, lihastasapainoa sekä nivelten liikkuvuutta ja stabiliteettia.

Mobilisointi

Mobilisointi on yksi manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan nivelten tai niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin. Mobilisaatiossa nivelen liikkuvuutta parannetaan käyttämällä niveltä toistoliikkeillä ääriasennossaan ilman fysiologista liikelaajuutta ylittävää yksittäistä voimaimpulssia. Mobilisointi voi olla passiivista, terapeutin käsillään tekemää tai aktiivista, jossa asiakas itse suorittaa, tällöinkin fysioterapeutti voi avustaa käsin lisäämällä tai vastustamalla liikettä.

Juho Sointu
Juho SointuFysioterapeutti
Fasciamobilisaatio, Erikois.t rasitus- ja urheilu-vammoihin: Niska, olkapää, hartiarengas, rintakehä, lanneselkä, lantio, lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä-alueella (Suft)
Niko Rouvali
Niko RouvaliFysioterapeutti
Manipulatiivinen fysioterapeutti (Maitland Concept)
Tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien erotusdiagnostiikka sekä hoito.
Mobilisointi, faskia, manipulaatio, neurodynamiikka ja akupunktio.
Erityisosaaminen tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
Pitkittyneen eli kroonisen kivun tai liikkeen häiriöiden hoito.